Ondertussen werden vergaande stappen gezet op het pad van een nieuwe definiëring van de CZO-kerndiensten en -processen,  een nieuwe structuur voor het CZO-bureau, inclusief een andere taakverdeling, nieuwe functieprofielen, plus een opgefriste huisstijl en up to date website. Al deze veranderingen zullen niemand ontgaan zijn, maar we hebben er zoveel mogelijk voor gezorgd onze kerntaken optimaal te blijven verrichten: tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door.

Net als in 2020 maakte de coronacrisis, in al zijn verschijningsvormen, het werken niet makkelijker. Daarnaast boden de na-effecten van de pandemie het CZO echter meer dan ooit kansen om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Bij het nieuwe opleidingsstelsel draait het om doelmatig opleiden van professionals voor het verlenen van de goede en veilige zorg van morgen. Flexibel opleiden draagt bij aan het vlottrekken van de vastgelopen arbeidsmarkt, door de medewerkers meer ontwikkelmogelijkheden en carrièreperspectief te bieden. Bovendien bevordert dit de in-, door- en uitstroom binnen CZO-, mbo- en hbo-opleidingen.

Samen rond de tafel het nieuwe opleidingsstelsel vormgeven was er door de coronamaatregelen meestal niet bij. Net zo min als stage lopen of simulatietrainingen volgen voor de studenten, waardoor zij  noodgedwongen hun kennis moesten verrijken met extra opdrachten en skills. Des te trotser zijn we om te zien hoeveel er in deze zeker niet optimale omstandigheden tot stand is gebracht. In het door-ontwikkelen van de EPA’s, de implementatie van EPA-gebaseerde opleidingen  in de zorgorganisaties en opleidingsinstellingen, het opstellen van nieuwe opleidingseisen en lanceren van geheel nieuwe opleidingen, de contouren schetsen van een modern toezichtskader, neerzetten van een aangepast bureau-organisatiemodel, het vormgeven van een up-to-date op de toekomst afgestemd ICT-systeem en het op vele gebieden leveren van maatwerk in nauw overleg met alle stakeholders.

Om uiteindelijk in 2024, het door CZO Flex Level in gang gezette flexibele opleidingsstelsel te kunnen borgen en door-ontwikkelen, zit het CZO nu midden in de transitie die afgelopen jaren is voorbereid. Gezamenlijk werken CZO Flex Level en CZO aan de vormgeving van kaderstelling en toezicht.  Om de CZO-medewerkers mede-eigenaar te maken van het veranderproces, werken zij nu projectmatig met eigen teamleden in de rol van projectleider. Dit laatste is tevens een onderdeel van de ontwikkeling van het ‘nieuwe team’.  Er moet nog veel werk verzet worden, maar CZO is op koers naar het beoogde flexibel opleidingsstelsel en ziet de toekomst  met vertrouwen tegemoet.

Bestuurders